تحقیقات و مشاوره بازار

تحقیقات بازار فرآیندی پژوهشی است که طی آن به منظور ثبت و شناخت واقعیات بازار یک محصول و یا شرکت، یک عکس (تصویر)  از بازار گرفته می‌شود.  در این تصویر از بازار موارد ذیل بسته به عمق مطالعه مشخص می‌شوند:


درباره مشتریان:
•    شناخت خصوصیات مشتریان هدف
•    شناخت عوامل موثر در انتخاب یک برند نزد مشتریان
•    شناخت عوامل موثر در خرید کالا نزد مشتریان
•    رسانه‌های مورد توجه مشتریان و تاثیر هر کدام بر ایشان
•    جایگاه برند رقبا و شرکت در ذهن مشتریان
•    سهم محصول در سبد خرید مشتریان هدف و اندازه کل بازار محصول
•    نمودار کشش قیمت و تقاضا نزد مشتریان
•    میزان قدرت و نفوذ کالاهای جایگزین در سبد خرید مشتریان
•    ...


درباره رقبا:
•    فهرست رقبای داخلی و خارجی
•    استراتژی‌های بازاریابی و فروش رقبا
•    سهم بازار هر یک از رقبا
•    شناسایی رهبر بازار و نزدیک‌ترین رقیب
•    مشخصات محصول رقبا و نقاط قوت و ضعف هر کدام
•    ...


درباره کانال های توزیع:
•    شیوه توزیع و فروش محصولات در بازار
•    شناسایی عمده فروشان و خرده فروشان عمده
•    شناسایی قواعد و عوامل موثر بر چرخه توزیع محصولات
•    ...


درباره  سایر عوامل موثر بر بازار:
•    میزان قاچاق کالا و کانال های آن
•    قوانین و قواعد موثر بر بازار
•    سازمان‌های دولتی و تشکل‌های موثر بر بازار
•    شرایط عمومی بازار


موسسه تبلیغاتی جانوسپار با بهره‌مندی از زبده‌ترین کارشناسان دست به جمع‌اوری، دسته‌بندی و ارایه اطلاعات فوق در قالب یک گزارش می کند. گزارش تحقیقات بازار، این امکان را هم به کارشناسان ما و هم به صاحب محصول می‌دهد تا ضمن بازنگری و اصلاح برنامه‌های بازاریابی و فروش (شامل تعیین مشخصات محصول، قیمت‌گذاری، شیوه توزیع و شیوه ترویج محصول)، با پرهیز از سعی و خطا و هدر دادن بودجه تبلیغاتی، برنامه موثر تبلیغاتی ویژه شرکت را طراحی نمایند و با کمترین خطا به اجرا درآورند. به عبارت دیگر، جانوسپار با بهره‌گیری مناسب از ابزارهای پژوهشی و برنامه‌ریزی، مانع اتلاف منابع مشتریان خود می‌شود و زمینه‌ی استفاده بهینه و اثربخش از بودجه تبلیغاتی را برای آنها پدید می‌آورد.