• مديريت سازمان آگهي هاي روزنامه خبر ورزشي


    از تيرماه ۱۳۹۵، مديريت سازمان آگهي‌هاي روزنامه خبر ورزشي در اختيار موسسه تبليغاتي جانوسپار مي‌باشد. روزنامه خبر ورزشی با ۱۱۵ هزار نسخه تیراژ در حال حاضر چهارمين روزنامه کشور است و با ۱۹ سال سابقه انتشار به عنوان یکی از محصولات موسسه خبر، از اقبال عمومی بالایی در میان مردم برخوردار است. با توجه به نوع مخاطبین روزنامه که همه اقشار جامعه به ویژه قشر جوان، فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها و ورزشکاران مي‌باشد، اثربخشي آگهی‌های روزنامه خبر ورزشی بالا بوده و به جرات می‌توان گفت از نظر تاثیر گذاری آگهی، رتبه دوم را در کشور دارا مي‌ياشد.